Ny teknik för vård i hemmet demonstrerad med rollspel

25 October, 2013 - 14:30

KOL-­projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av sjuka i hemmet med hjälp av IT. En mängd utmaningar måste då hanteras. KOL-projektet integrerar en lösning och som förevisades på Swedish ICT den 23 oktober. Demonstratorn fokuserade på patienten och hanteringen av patienten hos klinik och vårdoperatör. Vi visade parameteravläsning via pekplatta, användargränssnitt, konsultation, sjukgymnastik via nätet, säkra lösningar och mycket annat.

Resultaten presenterades genom rollspel varvat med presentationer. I rollspelet ingick en patient - alltid i centrum - en läkare samt en sk vårdoperatör, som är den som håller kontakten med patienten och kopplar in läkare, apotek och sjukgymnast etc efter behov.

Bilden föreställer en patient som tränar sjukgymnastik mha ett dataspel och en sjukgymnast som han har kontakt med via videokonferens. Hon ser hur han rör sig och har tillgång till data från sensorn på hans finger som mäter syreupptag och hjärtfrekvens. Foto: Joel Höglund.

Projektet är ett samarbete mellan förljande parter:

 • Acreo Swedish ICT
 • Alkit Communications
 • CareTelCom
 • Hjärt-­ och Lungsjukas Riksförbund
 • Inera
 • Inteno
 • Intel Sweden
 • Karolinska, Lung Allergi kliniken
 • Karolinska, Utveckling & Innovation
 • Linde Healthcare / AGA gas
 • MedHelp
 • nWise
 • op5
 • PacketFront
 • SICS East Swedish ICT
 • SICS Swedish ICT