Nyttoeffekter av infrastrukturella IT-investeringar i vård och omsorg

9 April, 2010 - 22:30

Forskarnätverket inom e-Hälso  genomför på uppdrag av Socialdepartementet genom Socialstyrelsen under 2010 en utvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom vård och omsorg. Projektet samordnas av Santa Anna och Linköpings universitet och genomförs i samarbete med forskare från olika lärosäten, bl.a. KI, Linnéuniversitetet (e-Hälsoinstitutet), Luleå Tekniska Universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Studierna genomförs inom olika områden, såsom samordnad vårdplanering, ungdomsmottagning och e-recept, med ett samordnat nationellt perspektiv. Arbetet bygger på en modell att värdera nytta av vårdinvesteringar, som nätverket tidigare tagit fram i ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting. Resultaten kommer att vara av intresse för landstingets hälso- och sjukvårds organisationer, beslutsfattare, forskare, praktiker och myndigheter på regional och nationell nivå.