Om energismart konsumtion på Energitinget

29 February, 2008 - 09:44

Energimyndigheten 2008-02-29

Bra spelregler och tillgång till information är avgörande
förutsättningar för konsumentens möjlighet till ett energimedvetet
agerande. På Energitinget handlar flera sessioner och delar av
utställningen om just konsumenternas makt i samhällets omställning av
energisystemet.

På Energitinget återfinns konsumentperspektivet på flera sessioner.
På sessionerna 12 och 40 får du bland annat höra representanter från
Interactive Institute berätta om hur de arbetar med designforskning för
att förändra vanor och tankesätt samt öka energimedvetenheten. I ett av
föredragen under Energitinget beskriver Interactive Institute ett
mobilspel som är kopplat till hemmets elmätare.

– Vår forskning inom projektet Young Energy visar att ungdomarna som
spelade vårt mobilspel minskade sin elförbrukning i genomsnitt 19-34
procent under spelets gång, säger Carin Torstensson, Interactive
Institute.

Läs mer här