Örnsköldsviks kommun deltar i forskning för effektivare trygghetslarm

12 March, 2012 - 10:16

Örnsköldsviks kommunen är med i ett forskningsprojekt där SICS,
ett svenskt forskningsinstitut för tillämpad datorteknik, ska studera
behov och krav för framtida larmlösningar. Projektet tar ett
helhetsgrepp som beaktar användarens, de närståendes och kommunens
perspektiv. Se hela artikeln här