Partiledare och landshövding besöker Acreo

7 September, 2001 - 19:00

Partiledare och landshövding besöker Acreo

2001-09-07  Acreo är landets främsta forskningsbolag inom och elektronik, optik och mikrosystemteknologi med 160 anställda och en omsättning av nära 200MSEK. Acreo förädlar och förmedlar forskningsresultat till kommersialiserbara produkter och processer och bidrar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och nyföretagande inom industrin.

Acreos verksamhetsområde ligger mellan den akademiska forskningen och industrins produktutveckling. God kontakt med universitetens forskare och industrins problemställningar samt en kreativ och entreprenörinriktad attityd är nödvändiga för den viktiga teknologiöverföringen. Uppdragsgivare är allt från internationella storföretag till privata uppfinnare.

Acreo ägs till 60 % av en industriförening, Föreningen för Mikroelektronisk och Optisk Forskning (FMOF), och till 40 % av IRECO AB, ett holdingbolag skapat av Näringsdepartementet.

Acreo är sedan tidigare lokaliserat till Kista och Norrköping. Under 2001 har Acreo även etablerat sig i Jönköping, Lund och Hudiksvall. Tekniska verksamheter som bedrivs på dessa orter är:

Forskning, utveckling och tillverkning inom

Kista:  Bildgenerering, Fotonik, Mikrosystemteknologi, RF och kraftkomponenter, Ytkarakterisering Norrköping: Elektronikbyggsätt och Systemintegration. Jönköping: Högtemperaturelektronik Lund: Designcenter för radiokretsar Hudiksvall: Optiska specialfibrer

Acreo arbetar dessutom  med att förmedla ny teknik till små och medelstora företag.

Acreo arbetar för industriellt nyföretagande inom industrin. Ett sätt att uppnå detta är att knoppa av företag från Acreos verksamhet.Under de senste åren har flera företag inom områdena fiberoptisk kommunikation och mikroelektronik bildats. Några av Acreos avknoppningsföretag är ADC-Altitun, Proximion, Silex, Gnotis, Inpact Microsystems, Strand Interconnect och Bluetronics. De båda sistnämnda företagen är etablerade i Norrköping.

En hörnsten i Acreos verksamhet är kvalificerade laboratorier. I laboratoriet i Kista arbetar man med komponentutveckling och småserieproduktion, i Norrköping med flerlagersubstrat och organisk elektronik, i Hudiksvall med utveckling och produktion av optiska fibrer. Flera mindre laboratorier finns för mätning och analys.

Strategiska satsningarAcreos verksamhet ligger i teknikens framkant. Framtida teknologiska trender bevakas för att utforma det strategiska arbetet. Några viktiga framtidsområden som ingår i Acreos strategiska planering är

system on-a-chip optoelektroniska komponenter för bredband intelligenta fordon mikroelektroniska komponenter för bioteknologi organisk elektronik.

Norrköpingsverksamheten

Avdelningen för ElektronikbyggsättBehovet av mikroelektronik har har ökat explosionsartat de senaste 10 åren och det finns idag inga tecken på någon avmattning. Högre krav ställs dock vad gäller högre prestanda, funktionalitet och tillförlitlighet, allt till en lägre kostnad. Dessutom blir miljöaspekterna allt viktigare. Detta åstadkommer avdelningen för Elektronikbyggsätt genom att  miniatyrisera och integrera passiva och aktiva elektriska och optiska funktioner på mönsterkort. Miljövinster kommer på köpet vid miniatyrisering eftersom vi ersätter lod med ledande lim.

Ett nytt spännande område är organisk elektronik, där plastmaterial används som aktiva komponenter. Detta bygger på förra årets Nobelspristagare i kemis upptäkt 1977, Heeger, MacDiarmid and Shirakawa, att en plast kan göras elektriskt ledande. Utvecklingen har accelererats det senaste åren och idag börjar de första elektroniska komponenterna byggda med aktiva plastmaterial att komma ut på marknaden. Acreo står sig väl i denna utveckling och vid avdelningen för Elektronikbyggsätt kan man nu göra displayer på papper. Fördelarna med dessa material är stora då dessa är flexibla, miljövänliga och tryckbara. Dvs framtidens elektronikfabrik kan vara ett tryckeri.

Kontaktperson:Per Dannetun, avdelningschef  011-363652email: per.dannetun [at] acreo.se

Avdelningen för SystemintegrationKonsten att få in en radio på ett chip.Socware, det Svenska designklustret för system på chip har nu tagit ordentlig form. Flera företag ansluter sig till klustret för att ta del av den nya kunskapen. Först ut var den amerikanska halvledarjätten Atmel tätt följt av chip-set tillverkaren VIA Technologies från Taiwan.

Nu tar Acreo Socware Center i Norrköping nya tag för att ytterliga stärka klustret. Tillsammans med flera ledande företag i världen och de tekniska högskolorna i Linköping, Lund och Stockholm startar man ett demonstratorprojekt. Inom projektet ska man utveckla en komplett radio för korthållskommunikation på ett chip. Exempel på korthållskommunikation är trådlösa nätverk (WLAN) med extremt stor bandbredd och enklare former som Bluetooth.

Inte nog med att man försöker med konsten att samla alla funktioner hos en radiosändtagare på ett chip, man avser även att göra systemet så flexibelt att det kan användas i flera kommunikations- standarder (WLAN 2,4 GHz och WLAN 5 GHz samt Bluetooth). Man har valt just dessa standarder för korthållskommunikation därför att dess tillväxt kommer att vara extremt stor.

Inom projektet prövas en unik samarbetsform. Nya designknep och tekniska lösningar som forskas fram av doktorander på universiteten implementeras av ingenjörerna på Acreo. Därefter har företagen som anslutit sig möjligheten att använda den nya tekniken i sina egna produkter. Doktoranderna får tidigt en nära kontakt med företagen och företagen i sin tur får en nära kontakt med ett forskningsprojekt som är tekniskt multidisciplinärt och verkar för att kommersialisera forskingsresultat. Under sommaren och hösten arbetar man med att knyta ett antal företag till projektet. Man har även påbörjat systemarbete för att under inledningen av nästa år starta med alla doktorander.

Kontaktperson: Magnus Danestig, avdelningschef  011-363610email: magnus.danestig [at] acreo.se

Informationsansvariga vid Acreo är:Marknadschef Ove Berkefelt 08 632 7761Ove.berkefelt [at] acreo.seFörsäljningschef Mårten Armgarth 011-363639 eller 0705282500Marten.armgarth [at] acreo.se