Petra Sundström, SICS and Stockholm University, interviewed in Dagens Nyheter

1 October, 2012 - 11:35

"Den leende evolutionen fyller 30

Smileyn har fyllt trettio år, och dess moderna motsvarighet emojin har nyligen uppdaterats med en mängd nya symboler....

Bara ord räcker inte, enligt Petra Sundström, som är doktor i människa–maskin-interaktion vid Stockholms universitet.– Vi har ett behov av fler uttryck. Att kunna sänka värdet på ett uttalande så att det inte är för skarpt, att forma det känslomässiga läget, säger Petra Sundström....– Ju mer smileys går mot en figur och ett utpräglat uttryck, desto svårare blir de att använda. Ansiktet kanske inte matchar just min personlighet, säger Petra Sundström....– Att mäta blodtryck och puls, hur varm man är, att vidarebefordra ett luktintryck?... Vi saknar fortfarande mycket av vårt kroppsspråk i digital kommunikation, säger Petra Sundström."

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter.