PIMM omnämnt i verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande

14 August, 2017 - 09:41

PIMM med statligt ägda Telia i spetsen är omnämnt i verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande 2016:

"Digitaliseringen inom industrin växlar upp och uppkopplade industriella processer och fordon är nu två av de snabbast växande segmenten inom det som brukar kallas sakernas internet (Internet of Things). Telia Company befinner sig i centrum för denna utveckling och hjälper företag att fånga digitaliseringens möjligheter. Exempelvis medverkar Telia Company i PIMM-projektet (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining), vilket är ett samarbete mellan bland andra Telia Company, Boliden, Ericsson, ABB, Luleå Tekniska Universitet och RISE SICS AB. Projektet ska bidra till förbättrad säkerhet och produktivitet i utsatta miljöer genom att använda 5G, femte generationens mobilnätsteknik, som nu utvecklas. Det görs genom att koppla upp maskiner och annan utrustning i gruvan och på så vis göra det möjligt för gruvföretagen att fjärrstyra och automatisera delar av arbetet i gruvan från ovan jord. Telia Companys roll i projektet är framför allt att arbeta med de nätverksresurser och processer som krävs för att koppla upp och fjärrstyra de maskiner och system som används i gruvorna. Ett av de områden som utforskas i projektet är möjligheten att använda 5G-tekniker för att fjärrstyra lastmaskiner som lastar malm."

Verksamhetsberättelsen i sin helhet hittar du här:
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/06/verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2016/