Pressmeddelande: Hälsans nya verktyg blir en del av SICS och Swedish ICT

25 August, 2014 - 08:00

Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

– Vi är väldigt glada för att Hälsans nya verktyg nu blir en del av Swedish ICT. Tillsammans kan vi än bättre bidra till att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

I takt med att allt fler blir allt äldre finns en stor samhällsutmaning för sjukvård och omsorg att leverera vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen eller ökad livskvalitet för individen. eHälsa och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett kraftfullt verktyg i att möta den utmaningen.

– Sverige har stora möjligheter att stärka sin roll i utvecklingen av eHälsa och därmed öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT

Samarbete i Europa

Sverige och övriga Europa står inför samma demografiska förändring och det är viktigt att samarbeta över gränserna för att kunna stötta innovationer och nytänkande.

– Hälsans nya verktyg har under åren positionerat sig som en av Europas ledande aktörer inom IKT för äldre och stod förra året värd för AAL Forum, som är den största europeiska konferensen inom teknikstöd för äldre. Vi har en stark beställarkompetens och en ambition att ta täten i omvärldsbevakningen på området säger Mona Jonsson.

– Vi hälsar HNV:s personal varmt välkomna till SICS Swedish ICT!  Det ska bli fantastiskt spännande att kombinera vår forskning inom datavetenskap, innovationskompetens och egna erfarenheter inom eHälsa med Hälsans nya verktygs kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapar vi ett än vassare erbjudande för industri och offentlig verksamhet, säger Christer Norström VD för SICS Swedish ICT.

De regionala aktörer som står bakom Hälsans nya verktyg är mycket positiva till samgåendet.

– Jag tycker att det känns som en spännande och viktig utveckling av den verksamhet som Hälsans nya verktyg har byggt upp under åren. Att tydligare finnas med i en nationell struktur är något som vi har eftersträvat, säger Marie Morell, (m), landstingsråd.

För regionen innebär det mer resurser från nationellt nivå. Swedish ICT är redan idag en stark aktör i östgötaregionen genom sina forskningsinstitut Interactive Institute , Acreo och SICS.

– Med denna förändring tar vi ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Hälsans nya verktyg betyder mycket för våra ambitioner att ge äldre bättre möjligheter att leva ett gott och självständigt liv, säger Lars Stjernkvist, (s) kommunalråd i Norrköping.

Möt Hälsans nya verktyg och Swedish ICT på Digital Health Days i Stockholm 25-26 augusti på Stockholmsmässan.

Läs mer om Hälsans nya verktyg på: www.halsansnyaverktyg.se och om Swedish ICT på: www.swedishict.se.

 

Kontakta gärna oss för mer information:

Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
070-891 92 91
mona.jonsson [at] halsansnyaverktyg.se

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT
070-5190491
per-olof.sjoberg [at] swedishict.se

Om Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg står ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.

Om Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) där SICS ingår. Vårt uppdrag är att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster. Swedish ICTs ledande ställning inom IKT-forskning, innovationstjänster, teknik- och kompetensöverföring bidrar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv och samhälle.

I koncernen ingår förutom SICS: Acreo, Interactive Institute, och Viktoria Institutet. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av två intressentföreningar med medlemsföretag från näringslivet. Koncernen har ca 400 medarbetare och en omsättning på 432 MSEK (2013). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Kista, Lund, Linköping, Norrköping, Piteå, Umeå, Uppsala och Västerås.