Pressrelease: Forskare och företag i stort samarbete kring automation

18 December, 2012 - 15:23

Nya och konkurrenskraftiga automationslösningar, som ytterligare stärker Sveriges position globalt inom automation. Det ska bli resultatet av STREAM-projektet, ett unikt samarbetsprojekt inom automation mellan företag och forskare i Mälardalen. Projektet, som leds av forskare från SICS Swedish ICT Västerås, kommer att genomföras i samarbete med bland andra Mälardalens högskola, ABB och Bombardier.

Nu går startskottet för STREAM, ett unikt samarbetsprojekt mellan företag och forskare. Projektet, som kommer att pågå under två år, leds av forskare från SICS Västerås och genomförs i samarbete med Mälardalens högskola, Blue Institute, SICS East, ABB, Addiva, Bombardier och Prevas. Projektets mål är att skapa konkurrenskraftiga och innovativa automationslösningar genom integrering och vidareutveckling av teknik för automatiserad tillståndsövervakning, diagnos och optimering i redan befintliga system.

- STREAM ska på sikt resultera i innovativa produkter och tjänster inom processautomation. Jag tror definitivt att resultatet kommer att stärka Sveriges position globalt inom automation. Även på hemmaplan kommer det att bidra till att vår region behåller sin starka ställning inom området, säger projektledaren Markus Bohlin från SICS.

ABB, Prevas och Bombardier deltar i projektet med fallstudier i varsin bransch: kranlogistik, stålproduktion och järnvägsfordon.

- Vårt engagemang STREAM-projektet är en viktig byggsten i Bombardiers ambition att bidra till energieffektiva transporter för framtiden. Resultat från STREAM kommer att användas för att ta fram energioptimala körprofiler för både förare och automatiska tågstyrsystem. Denna kunskap kommer också att öka möjligheterna att ersätta dieseltåg med batteridrivna tåg på icke elektrifierade bansträckor. STREAM-projektet stärker Bombardiers utvecklingscenter i Västerås i den globala utvecklingsorganisationen och bidrar till hållbara transporter både i Sverige och globalt, säger Anders Aabakken, forskning- och utvecklingsansvarig på Bombardier.

För ytterligare information, kontakta projektledare Markus Bohlin (bilden), telefon 021-107023 eller 070-7876608.

STREAM är ett projekt inom Utmaningsdriven forskning som finansieras av VINNOVA tillsammans med de medverkande företagen. Projektets hela namn är ”Strömmen av information för smart effektiv automation”.