PRESSRELEASE: SICS bidrar till ett säkrare och tillförlitligare 5G

16 March, 2016 - 10:12

 

In English below.

 

SICS Swedish ICT medverkar i ett europeiskt projekt för att göra kommande 5G säkert och pålitligt. Projektet kommer att ta fram en 5G säkerhetsarkitektur och en första uppsättning säkerhetsfunktioner för att ta itu med viktiga säkerhetsfrågor i nästa generations mobilnät.

5G är den nya generationens infrastruktur för trådlös kommunikation som kommer att möjliggöra sakernas Internet och anslutning för framtidens mobila enheter. 5G ska stärka tillförlitligheten för nya, säkerhetskänsliga användningsområden för mobil kommunikation, till exempel fjärrkirurgi och kommunikation mellan fordon, som befinner sig i ett tidigt skede nu men som förväntas öka kraftigt till 2020.

Förväntningar på den nya tekniken är höga, 5G måste tillgodose hela registret av framtida kommunikationsbehov, sömlöst och absolut pålitligt.

SICS föreslår en ny säkerhetsarkitektur

SICS medverkar i EU-projektet 5G-ENSURE som syftar till att öka säkerheten i framtidens 5G infrastruktur. Som ett första forskningsresultat har SICS nyligen släppt en teknisk rapport med titeln “5G: Towards secure ubiquitous connectivity beyond 2020”. Rapporten beskriver vilka förväntningar och krav som finns på 5G, hur attackerna på nuvarande mobilnät ser ut och befintliga strategier för att begränsa skadorna. Rapporten föreslår därefter en säkerhetsarkitektur med nya modeller för autentisering, auktorisation och uppföljning.

5G säkerhet på Security Day 11 maj

I år kommer SICS välbesökta Security Day handla om 5G. Årets keynote ”The security landscape of 5G networks” framförs av Mats Näslund, Ericsson Research. Peter Schneider, Nokia kommer att tala om 5G säkerhetsforskning vid Nokia Bell Labs och SICS egna medarbetare kommer att presentera SICS forskning på området, bl a föreslagen säkerhetsfunktionalitet. Security Day, onsdagen den 11 maj i Electrum, Kista, är öppet för alla intresserade.

Mer om 5G-ENSURE

Projektet 5G-ENSURE kommer att definiera och leverera en 5G säkerhetsarkitektur och en första uppsättning säkerhetsfunktioner för att hantera de unika kraven i nästa generations mobilnät och göra ny, säkerhetskänslig användning möjlig. 5G-ENSURE, som är en del av Horizon 2020, finansieras med €7.5 miljoner av totalt €3,5 miljarder som avsatts för det europeiska initiativet 5G-PPP.

SICS är huvudsakligen aktiv i tre områden av 5G-ENSURE:

  • Autentisering, auktorisation, uppföljning (AAA) där SICS även leder arbetet
  • Säkerhetsarkitektur
  • Mjukvarudefinierade nätverk (SDN/NFV)

Länkar

SICS rapport med förslag till ny säkerhetsarkitektur

Om 5G-ENSURE

Security day 2016

 

SICS contributes to a secure and trustworthy 5G infrastructure

SICS is part of a European project that will make 5G networks secure and trustworthy. The project will define and deliver a 5G security architecture and an initial set of security enablers, to address essential concerns in the next generation of mobile networks.

5G is the new generation infrastructure for wireless communication that will enable Internet of Things (IoT) and pervasive connectivity for future mobile devices. 5G is expected to strengthen the safety and reliability of novel critical systems -- such as remote surgery or vehicle-to-vehicle communication – which are in their early stages now, but primed to excel by 2020. 5G must satisfy a wide range of communication needs in a seamless yet dependable manner.

SICS Swedish ICT is a member of 5G-ENSURE, a Horizon 2020 project aiming to make 5G networks secure and trustworthy. 5G-ENSURE will define and deliver a 5G security architecture and an initial set of security enablers, to address essential concerns in the next generation of mobile networks and enable novel use cases. 5G-ENSURE – the security project of 5G-PPP – was funded with €7.5Million out of a total €3.5 Billion allocated for the 5G-PPP initiative.

SICS are mainly engaged in three selected areas of 5G-ENSURE: Security architecture; Authentication, Authorization and Accounting Enablers (AAA); and Software Defined Networks and Network Functionality Virtualization enablers. SICS is leading the AAA task.

As a first result of the research activities, SICS has recently released a technical report entitled “5G: Towards secure ubiquitous connectivity beyond 2020”. The report examines the state of 5G Security: new expectations and requirements in 5G, a review of select publications describing attacks on current generations of mobile networks, mitigation strategies to known attacks, which must be taken into account in 5G security, and finally a proposed 5G Security architecture, which brings new models for AAA to 5G.

Links

The report

5G-ENSURE

Security Day