Pressrelease: SICS, Silva AB och Orienteringsförbundet utvecklar datastöd för orientering

18 December, 2012 - 14:13

SICS Swedish ICT, Silva AB och Orienteringsförbundet har fått stöd från VINNOVA för att utveckla en app för elitorienterare. Det väntade resultatet är dels en sensorbaserad prototyp för interaktion och analys av löpning, löpteknik och rörelse, dels lärdomar om hur innovationer kan utvecklas tillsammans med spetsanvändare.

Genom att skapa prototypen tillsammans med Orienteringsförbundet siktar projektet på att utveckla en metodik för innovation med fokus på kompetens och krav från spetsanvändare. Metodiken ska integreras med Silvas nuvarande produktutvecklingsprocesser.

–   Orientering är en ”ingenjörssport”, säger Stina Nylander, forskare på SICS, som leder projektet. Det är vanligt bland orienterare att man har identifierat specifika behov och till och med utvecklat sina egna system för att förbättra något i träningen eller analysera hur man genomfört en tävling.

Därför blir en av utmaningarna att integrera olika typer av data, så att de kan sammansmälta till en användbar helhet. Det gäller att kombinera pulsdata och andra sensordata från kropp och utrustning med GPS-data, video från terrängen, träningsdagbok, osv.

Forskarna vet inte ännu exakt vilken typ av datorstöd som orienterarna efterfrågar mest, men feedback för mer faktaunderbyggd träning är en aspekt som troligen intresserar både elitorienterare och motionärer. Omedelbar feedback om din löpteknik medan du tränar, är t ex en möjlighet, liksom möjligheten att i efterhand se sensordata som visar hur kroppen har arbetat genom ett lopp.

–   För oss är ju det här ytterligare ett sätt att öka vårt samarbete med våra kunder och användare, och utnyttja deras expertis, säger Per Wååg, utvecklingschef på Silva.

Syftet är att Silva efter genomfört projekt ska ha genomarbetade metodverktyg, arbetsstrukturer och strategier i sina produktutvecklingsprocesser som möjliggör utnyttjande av sina redan nära kontakter med spetsanvändare (elitorienterare, elitcyklister, elit-triathleter). Orienteringsförbundets deltagande kommer dessutom att göra att projektet bidrar med en öppen innovationsmetodik som kan spridas till andra förbund och verksamheter inom idrottsrörelsen.

SICS har flera projekt inom Internet of Sports. Bl a utvecklas en skidapp för längdskidåkning tillsammans med Landslaget och Vintersportcentrum. SICS tunga kompetenser inom interaktionsdesign, trådlösa sensornätverk, big data, dataanalys och visualiseringsteknik är alla nödvändiga komponenter för att skapa de nya tjänsterna. Med en utvecklad metodik för samarbete med användarna kommer ytterligare en pusselbit på plats.