Programmet klart! Välkommen på ett halvdagsseminarium om samhälls- och affärseffektiva IT-lösningar för nya invånartjänster.

13 January, 2011 - 10:53

 

Framtidens IT-lösningar för eHälsa och hållbart boende. SICS/Swedish ICT presenterar sin FoU-potential för innovationssamverkan med näringsliv och offentlig sektor.Tid: Torsdagen den 10 februari kl 10.00 – 15.00Plats: SICS, room Knuth, Electrum, Isafjordsgatan 22, KistaAnmälan: Seminariet är fullbokat.

Forskningsinstitutet Swedish ICT genom SICS (Swedish Institute of Computer Science) bjuder, tillsammans med Center för eHälsa i Samverkan inom Sveriges Kommuner och Landsting och Swedish MedTech, på presentationer av projekt och kompetens för utveckling, samordning och införande av nya invånartjänster och IT-stöd för hälsa, vård, omsorg och kvarboende.

Seminariets syfte är att belysa hur samlad FoU kan leda till innovativa affärsmöjligheter, effektivare samhällsservice och hög upplevd livskvalitet, samt att stimulera till gemensamma projektinitiativ.  Vi kommer också att i mindre grupper diskutera behovsbilder och problemområden och önskvärda insatser för att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart boende och god kvalitet i framtidens vård och omsorg i hemmet, speciellt mot bakgrund av en planerad större FoU-satsning med demonstratorprojekt inom eHälsa och hållbart boende i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Program, för närmare beskrivningar av föredragen se det detaljerade programmet.

10.00 – 10.20    Inledning: Forskningsinstitutens erbjudande. 10.20 – 12.30    Korta presentationer.

Kristina Höök, SICS:Affective Health - att finna de goda stunderna i livet med hjälp av bio-sensorer och mobil

Lars Erik Holmquist, SICS:Att utforma och utvärdera mobila tjänster i offentliga miljöerKarin Öhlander, Stadsledningskontoret Stockholms Stad:Innovativa möten mellan kommunal praktik och forskning

Sture Hägglund, Santa Anna:Distribuerad vård och hållbart åldrandeboendeLeili Lind, Santa Anna:Erfarenheter från införande av innovativa IT-lösningar i distribuerad vård Marie Sjölinder, SICS:Silver Technology - en analys av äldres behov av IKT-stödJoakim Eriksson, SICS:Hälsa och trygghet med snabbrörliga sensornätverk Inkl demo.Örjan Mattson, Acreo:Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänsterVivian Vimarlund, Linköprings universitet:En modell för värdering av IT-investeringar inom vårdenJim Dowling, SICS:Health records of one billion citizens in IndiaCarlo Pompili, Telcred:Nya möjligheter för hemtjänst och hemsjukvård med NFC

12.30 – 13.00    Enkel  lunch.13.00 – 14.00    Tematiska arbetsmöten för dialog forskare, företag, vård- och omsorgsgivare.14.00 – 15.00    Förslag till fortsatta aktiviteter. Slutdiskussion.   Hjärtligt välkommen!Swedish ICT är det samlade svenska institutet för informations- och kommunikationsforskning. Swedish ICT bedriver forskning i världsklass inom en rad strategiskt utvalda forskningsområden, från säker kommunikation till slutanvändartjänster. Swedish ICT är ett icke vinstdrivande aktiebolag, ägt av staten och näringslivet gemensamt och bidrar till konkurrenskraft och effektiviseringar i det svenska samhället genom att skapa och utveckla nya idéer och föra ut resultaten i samarbete med industrin och offentlig sektor. Swedish ICT har sammanlagt ca 400 anställda och verkar genom dotterbolagen Acreo, SICS, Interactive Institute, Viktoria Institute, Imego och Santa Anna.

Se vidare www.swedish-ict.se