Programvara för fordon - ny arena på Lindholmen

8 June, 2012 - 14:12

Ett nytt initiativ för innovation inom programvara och inbyggda system i fordon har startats på Lindholmen Science Park. Målet är att skapa nya affärsmöjligheter inom fordonsindustrin och stärka Sveriges kompetens inom fordonselektronik. Arenan kommer att öka konkurrensförmågan för svensk fordonsindustri och bidra till att skapa nya jobb i Sverige. Till att börja med drivs den nya arenan för fordonsmjukvara som ett projekt med namnet Competence and Innovation Node for Automotive Electronics.Huvudparter i Lindholmen Science Parks projekt är Volvo Cars och AB Volvo. Ytterligare 28 parter har redan anslutit sig till arenan. Det är såväl lärosäten och forskningsinstitut, som företag av alla storlekar och inriktning. Tillsammans representerar dessa parter en kraftfull och intressant kompetensbas. Viktoria institutet deltar som Premium Parter.Värd för arenan är Lindholmen Science Park AB. Kent Eric Lång, Viktoria institutet är projektledare för arenan.