Projektstart för hållbar, smart och effektiv automation

2 November, 2011 - 11:45

VINNOVA har beviljat projektet STREAM, Sustainable Efficient Automation, drygt 700 000 kronor för idéutveckling och konstellationsbyggande. Ansökan är ett delresultat av det utökade samarbetet mellan SICS och Automation Region.Projektet fokuserar på hållbar innovationsutveckling inom automationsindustrin genom miljöeffektiva lösningar för produktions- och underhållsstyrning. För att uppnå konkurrenskraftiga automationslösningar kommer SICS integrera och vidareutveckla teknik för automatiserad tillståndsövervakning, diagnos och optimering i redan befintliga system, exempelvis ABBs system 800xA och Addivas och Bombardiers system för tillståndsövervakning och återförande av data från drift till konstruktion.–  STREAM-projektet är en viktig del både i vår satsning på effektivare processer och automationslösningar och i vårt samarbete med Automation Region, säger Markus Bohlin, projektledare för STREAM och centrumledare för Industriell Effektivitet på SICS och Swedish ICT. Vi ser fram emot ett fördjupat och utökat samarbete och att ta fram värdeskapande lösningar för branchen tillsammans med deltagande företag och organisationer.Resultaten ska ge effekter på en internationell marknad, vilket kommer att bidra till att bibehålla Sveriges starka globala position inom automation. De förväntade resultaten inkluderar innovativa produkter och tjänster för processautomatisering, vilka kommer att ha direkt genomslag i framtidens produktions- och underhållsstyrning.