Region Skåne: Samarbetsavtal för utveckling av mobil hälsa

15 December, 2016 - 10:21

Region Skåne, Lunds universitet och RISE har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Skåne får institutsverksamhet av strategisk betydelse med inriktning på mobil hälsa. Avtalet löper på tre år och omfattar 16 miljoner kronor. Det övergripande syftet är att främja regional tillväxt i form av fler och växande företag inom mobil hälsa i Skåne.

En omfattande digitalisering och mobilisering av såväl industrin som av hälso- och sjukvården står för dörren. Samarbetet har som mål att Skåne ska utvecklas som en region med en stark nationell och internationell ställning inom främst forsknings­områdena mobil kommunikation och verka som ett nav för utvecklingsmiljö för mobil- och uppkopplad hälsa. Tjänster och produkter som utvecklas inom ramen för samarbetet kommer att testas i Region Skånes verksamheter.

– Region Skåne gör nu en satsning tillsammans med den världsledande mobilindustri som finns i Skåne, med målet att bli ett nationellt och internationellt centrum för uppkopplad hälsa. Det går helt i linje med vår ambition att den skånska sjukvården ska bli Sverigeledande inom e-hälsa, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

- Vid Lunds universitet har man sedan länge bedrivit forskningssamarbete med näringslivet för att utveckla mobil kommunikation. Denna satsning är inriktad på mobil hälsa där RISE, Region Skåne och Lunds universitet var för sig har viktiga kompetenser och som tillsammans kan bilda en mycket stark utvecklingsmiljö, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

- Det är oerhört spännande att få vara en del av Region Skånes starka utveckling och kunna bidra med vår kompetens inom mobil kommunikation och mobil hälsa, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Fakta

SICS SOUTH är ett forskningslab inom SICS, ett institut inom RISE, Research Institutes of Sweden,som sedan 2009 bedriver forskning- och utvecklingsverksamhet i Lund. Samarbetet mellan parterna kan ske på en rad olika sätt, bland annat genom förstudier, utredningar, forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, testledning och så vidare.

Region Skåne avser att bidra med sammanlagt 9 000 000 kr för särskilda projekt inom ramen för detta samarbete med prioritet på särskilda projekt inom mobil hälsovård och omsorg.

Lunds universitet avser att bidra med sammanlagt 7 000 000 kr för särskilda projekt inom ramen för detta samarbete med prioritet på särskilda projekt inom mobil kommunikation.

RISE

Innventia, SP och Swedish ICT går nu samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Läs mer på RI.se.

Bilden på Henrik Fritzon, Torbjörn von Schantz och Pia Sandvik är fri att använda. Vid publicering, uppge fotografens namn: Per Wilkens.

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef Region Skåne
Tel: 0725-99 76 04

Torbjörn von Schantz, Lunds universitets rektor,
Tel: 046-222 70 01

Pia Sandvik, VD RISE
Tel: 070-626 12 93