RISE Data Science, ett nationellt initiativ för datadriven innovation

2 December, 2016 - 10:26

Läs allt om RISE Data Science!

RISE Data Science är ett nationellt initiativ för avancerad digitalisering av svensk industri och samhälle med hjälp av datadriven innovation. Initiativet leder hela RISE Research Institutes of Sweden i en kraftsamling kring forskning, utveckling, utbildning och information för att driva detta helt affärstransformerande område. Intiativet tar fram nästa generations data science-teknologier och tillämpningar i ett avancerat forskningsprogram med ledande företag, universitet och myndigheter.

 

Målet är att dramatiskt öka takten för datadriven innovation och avancerad digital transformation över hela landet och placera Sverige i täten för detta globala paradigmskifte.

Som en motor i initiativet arbetar Learning Machines Center på SICS. Learning Machines Center leds av visionen att avancerad digital transformation med hjälp av datadriven innovation kommer att vara nyckeln till kreativitet, entreprenörsanda och hållbar utveckling i svensk industri och samhälle inom nära framtid. 

RISE Data Science kombinerar den tekniska expertisen i en världsledande forsknings- och innovationsmiljö i Learning Machines Center vid SICS i Kista med kraften i RISE Research Institutes of Sweden breda och djupa områdesexpertis och industriella och geografiska täckning. Initiativet samlar 100 forskare från alla delar av RISE och spänner över alla branscher: process, produktion, telekom, stadsutveckling, fordon, hälsovård, life science, med mera. Tillsammans skapar de nya lösningar och innovationer och går i bräschen för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Geografiskt befinner sig forskningsteamen på platser från Luleå i norr till Lund i söder. Initiativet har nära samarbete med universitet och högskolor över hela landet och har många internationella forskningssamarbeten. Bland partners finns ledande företag och myndigheter som Ericsson, Husqvarna, King, Saab, Scania, Skatteverket, Spotify med flera.

Vad är data science?

Data science handlar om hur vi använder matematik, algoritmer och kraftfulla datorer för att behandla, analysera och utvinna nya kunskaper och smarta funktioner ur mycket stora datamängder. Historiskt är detta statistikens roll, men med digitaliseringen har området vuxit samman med maskininlärning och artificiell intelligens och till vår hjälp har vi fått ofattbart stor lagringskapacitet och extremt snabba datorer. I takt med den växande mängden data blir data science allt viktigare för att ge oss redskap och nya möjligheter att samla in, bearbeta och skapa värde ur data. När datan ger oss möjlighet att se helt nya mönster i hur saker fungerar kan det ge upphov till värdefulla innovationer.

Data Science Day

Den 30 november 2016 samlade SICS forskningsorganisationer, företag och samhällsaktörer i Data Science Day kring mjukvaruområdet Data Science inom ramen för den årliga SICS Software Week. Föredragen ligger tillgängliga för nerladdning här.