RISE SICS bygger ut forskningsverksamheten i Lund

28 December, 2016 - 16:16

RISE SICS bygger ut sin forskningsverksamhet i Lund tillsammans med Lunds universitet, Ericsson, Sony och Region Skåne. Satsningen utgår från forskningsinstitutets och universitetets forskning och expertis inom informationssäkerhet, software engineering samt e-hälsa och ska bygga kompetens tillsammans med lokal industri och regionala aktörer.

Det nya forskningskontoret kommer att gå under namnet RISE SICS South. RISE SICS forskningsverksamhet i Lund har hittills fokuserat främst på informationssäkerhet. Informationssäkerhet är en av de verkligt stora utmaningarna för det digitaliserade samhället och RISE SICS ser goda möjligheter att accelerera och nyttiggöra forskningen genom ett närmare samarbete med tunga partners inom både akademi och industri.

RISE SICS, startar nu även ett laboratorium för Critical Wireless Applications i Lund. RISE SICS har redan en aktiv forskningsgrupp inom software engineering med fokus på uppkopplade kritiska system som Internet of Things och autonoma fordon. Genom det här initiativet stärks det regionala samarbete på området för både samhälleliga och kommersiella tillämpningar och samarbetet med ledande forskningsgrupper på Lunds universitet kan fördjupas. Man har tidigare deltagit i samarbetet inom MAPCI på Lunds universitet och tanken är nu att vidga verksamheten inom RISE SICS.

– Vi är glada att se att den satsning vi gjort i MAPCI nu fortsätter i RISE SICS South regi, säger Pär Thuresson, vd för Sony Mobile Communications i Lund. Vi ser ett stort värde i att forskningsinstitutet kommer fortsätta sin satsning i regionen och främja samarbetet mellan industrin, region och akademi för att stärka kompetensen inom det uppkopplade samhället.

– Vi är glada att RISE SICS satsar på Lund och bygger denna plattform för samarbete i regionen, säger Fredrik Tufvesson, professor på Elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet. Med ett fristående forskningsinstitut får vi nya möjligheter till samarbeten inom tillämpad forskning för kritiska uppkopplade system.

RISE SICS South kommer också att hysa RISE:s satsning på samarbete med Region Skåne inom det växande e-hälsoområdet. Region Skånes satsning inom e-hälsa är viktig inte bara för regionen utan för hela landet. Den samverkan som nu skapas ger ökade möjligheter till nationell påverkan och därmed förverkligande av regeringens Vision e-hälsa 2025.