RISE SICS satsar på Blockkedjor

10 April, 2017 - 11:18

Ett nytt innovationscentrum har startats på RISE SICS för att underlätta införandet av blockkedje-teknik i svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Grundidén med blockkedjor är att skapa tillit i ett nätverk så att alla kan göra affärer med varandra utan att det finns en part i systemet som alla kan lita på, t ex en bank som alla har förtroende för. Därför tror många också att tekniken kommer att revolutionera bankernas och finansinstitutens roller.

Systemet bygger på fullständigt transparens. Alla parter får en kopia på alla transaktioner så att man alltid kan verifiera om information man får är giltig eller inte. Man kan också följa hur alla transaktioner (block) är länkade bakåt i tiden – därav namnet blockkedjor.

RISE SICS Blockchain Innovation Centre har bildats för att hjälpa svenskt näringsliv och offentlig sektor att utnyttja tekniken. Centret ska kartlägga behoven och bygga piloter tillsammans med företag och myndigheter och tillsammans utforska vilka möjligheter som bjuds och vad som behöver utvecklas för att det ska fungera optimalt. Innovationscentret kommer att låna in experter från andra delar av RISE, så att olika kompetenser och branschkunskaper kan utnyttjas och riktiga tillämpningar kan byggas.

Blockkedjetekniken har hittills varit mest känd för att den möjliggjort digitala valutor som till exempel Bitcoin. Men det är en generell teknik som kan jämföras med Internet. På samma sätt som Internet tillhandahåller information för alla överallt kommer blockkedjor tillhandahålla möjligheten för alla överallt att göra säkra transaktioner. Förutom bank och finans kommer blockkedjor att underlätta transaktioner i branscher där många intressenter gör affärer med varandra, t ex leverantörskedjor. Tekniken kan också få en särskild betydelse i sammanhang där korruption är en riskfaktor och det är svårt att lita på någon.

Läs mer

Läs mer om Blockchain Innovation Centre (In English)