RISE SICS South tar form

12 June, 2017 - 11:44

Vid årsskiftet rapporterade RISE SICS om ett nytt forskningskontor i Lund, RISE SICS South. Ett nytt initiativ med mål att växla upp och stärka kompetens inom områdena informationssäkerhet, software engineering samt E-hälsa.

Den ökade satsningen i Region Skåne är en fantastisk möjlighet att nyttiggöra forskningen genom utökat samarbete med tunga partners inom både akademi och industri i södra Sverige.

Forskningsinstitutet har även startat upp en ny forskningsenhet med fokus på kommunikationssystem för kritiska trådlösa system – Reliable Wireless laboratory. Reliable Wireless lab ska bedriva företagsnära forskning inom trådlösa kritiska system, där enheter i olika applikationsdomäner utvecklas, integreras i nätverket och systemen verifieras i drift.
Thomas Thelin är nytillsatt chef för Reliable Wireless lab, tillika kontorsansvarig för RISE SICS South.
 

"Efter att ha jobbat i universitetsvärlden i tio år och industrin i tio år, så har jag sett vad som fungerar och inte fungerar när det gäller att få ut nya forskningsresultat och innovationer till industrin. Detta ledde mig till utmaningen att börja på RISE SICS och jobba med att förbättra den situationen. RISE SICS South är inne i en spännande och expansiv fas där vi satsar på fyra viktiga forskningsområden: Security, Reliable Wireless, Software Engineering och eHealth.

Min första uppgift på SICS South är att jobba fram en strategi för var vi vill vara starka, hur vi vill växa och hur vi ska marknadsföra RISE SICS South styrkor. Strategin ska även återspegla regionens styrkeområden och hur RISE SICS kan skapa värde för företag i regionen.

 

Thomas Thelin, ansvarig för RISE SICS South

Jag ser att RISE SICS South kommer att växa under en treårs-period och bli ungefär dubbelt så många som vi är idag, fördelat över våra fyra fokusområden. Redan nu kommer vi börja processen för att anställa två personer inom forskningslabbet Reliable Wireless."

RISE SICS South ska bygga vidare på gemensamma erfarenheter, skapa nya samarbetsformer, nya forskningsområden och affärsmodeller för att möjliggöra partnerskap mellan akademi och industri i Skåneregionen.

I styrgruppen för RISE SICS South finns bland annat Sony Mobile, Ericsson, Lunds universitet och Region Skåne representerade.