Santa Anna bland vinnarna i PTS innovationstävling

24 April, 2012 - 14:33

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett sju vinnare i Innovation för alla, i tävlingen ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”. Vinnarna tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år.  Santa Anna finns bland vinnarna med projektet Sightlence - Designverktyg för utveckling och testning av haptikstöd för ökat tillgängliggörande av IT och kommunikationslösningar för personer med dövblindhet.

Projektet ska utforska och ta fram verktyg för utveckling och design av haptiska gränssnitt för it- och kommunikationslösningar. Haptisk information innebär att mottagaren kan använda sin känsel och är därför viktig för personer med dövblindhet.