Santa Anna vinnare i PTS innovationstävling

24 October, 2010 - 23:24

Projektförslaget "Easy Reader - e-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter" har utsetts till en av elva vinnare i Post- och telestyrelsens innovationstävling. PTS beslöt dessutom att dela ut ett särskilt omnämnande till det projekt som bäst lever upp till konceptet Design för alla. Omnämnandet tillföll  "forskningsinstitutet Santa Anna IT Research Institute AB från Linköping, vars projekt syftar till att utveckla en e-tjänst som gör det möjligt att automatiskt framställa sammanfattningar av olika textdokument." För mer information se PTS hemsida: www.pts.se/sv//nyheter