Senaste nyhetsbrevet från SICS Västerås

2 October, 2015 - 13:57

Senaste nyheterna ifrån SICS Västerås läser du i vårt nyhetsbrev. Det inleds denna gång med en ledare från en av våra styrelsemedlemmar; Anders Aabakken från ABB FACTS.

Klicka här för att läsa hela nyhetsbrevet.

SICS Swedish ICT och STHLMTHINGS 

Vi startade SICS Västerås för drygt 3 år sedan med ett mål att stärka regionens operativa förmåga att koppla samman forskning och företag, akademi och näringsliv. Automation Region satt med tillgång till en massa bra resurser och förmåga att skapa möten. SICS skulle bli verkstad för att skapa och driva projekt, samarbeta med och komplettera Mälardalens Högskola. Vi ville öka volymen och höja effektiviteten i regionens forskning.

En viktig egenskap vi ville bygga in i SICS Västerås var lyhördhet och anpassningsförmåga. Det har lett till att SICS Västerås idag inte bara följer planen för den ursprungliga ambitionen, utan kompletterar denna med några viktiga tillägg:
· att vara en brygga mellan företag och branscher för att förlösa branschöverskridande potential

· att vara en brygga mellan näringsliv och offentlig sektor för operativa utmaningar

· att vara en brygga mellan företag, akademi, offentlig sektor och allt det nya som händer utanför de traditionella miljöerna

Jag ser den sista punkten som särskilt spännande. Det finns idag en stor dynamik i olika inkubatorer, forum och initiativ som t.ex. STHLMTHINGS, Bio Venture hub, STING och ”Team Up with Startups”. Här är Stockholm ett föredöme inte bara i Sverige utan i hela världen. Detta är en fantastisk tillgång för oss som ligger så nära. Min reflektion är att vår region är en attraktiv samarbetspartner för det som händer i Stockholm bara vi är öppna och förberedda. SICS Västerås med inspiration och stöttning från sitt moderbolag i Kista och sitt nära samarbete med Mälardalens Högskola och Automation Region är väl positionerad till att definiera och genomföra projekt som kan koppla regionen till dessa mycket viktiga trender och skapa förmåga att anpassa regionens industri och ekonomi till en allt större dynamik där traditionella strukturer och brancher byggs om och ersätts av nya.

- Anders Aabakken, 
styrelseledamot SICS Swedish ICT Västerås, 
till vardags Manager Technology, ABB FACTS