Seniornet skriver om välfärdsteknik

19 June, 2017 - 10:41

"Ständigt uppkopplad rent fysiskt, tekniken finns, men vill vi vara det?
Sorlet är intensivt i den välfyllda salen på Lignagatan i Stockholm, när sju olika företag visar upp exempel på ny hälsoteknik riktad till äldre. Många av deltagarna kommer från SeniorNet föreningarna i Stockholm och det är ingen brist på synpunkter och konstruktiva  förslag till förbättringar. "

Läs artikeln i Seniornet.

Bakom träffen står Stockholm Digital Care som är ett femårigt EU-projekt där RISE SICS är engagerat och som har som mål att skapa tillväxt för företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik.