SICS-avknoppningen Prindit vinnare av priset Årets Innovatör

11 March, 2016 - 09:38

”Årets innovatör har gjort en lång och spännande resa från idé till marknad. Med nytänkande har företaget utvecklat och testat produkten i nära samarbete med fler välrenommerade kunder. Årets innovatör hjälper kunden att identifiera och analysera framgångsfaktorerna för ett effektivt och hållbart företagande. I Västmanland tar vi ett forskningsinitiativ till den internationella marknaden.” Så lyder juryns motivering till priset årets innovatör på Västerås näringslivsgala Prindit. 

Grundarna Stefan Cedergren & Anders Wikström

Prindit är den första avknoppningen från SICS Swedish ICT Västerås. Innovationen är en kombination av den senaste forskningen och ny teknik som använder dataanalys för att öka engagemanget hos medarbetare och på så sätt öka organisationers produktivitet. Att öka produktiviteten och konkurrenskraften är avgörande för alla organisationer. Forskning visar på tydliga samband mellan engagerade medarbetare och ökad produktivitet, vilket även bidrar till såväl delaktighet som välmående på arbetsplatsen.

Anders Wikström och Stefan Cedergren är grundare av företaget och även forskare på SICS Västerås.

Det känns helt fantastiskt att få priset som Årets Innovatör! För oss innebär det en möjlighet att nå ut och sprida kunskap om hur engagemang och produktivitet hänger ihop och hur den senaste tekniken kan bidra, säger Anders Wikström.

Idag använder vi teknik för att mäta saker i vår vardag för att må bra, så som steg, sömn och kaloriintag. Men trenden att mäta har inte följt med oss in på arbetsplatsen, förrän nu. Vår molntjänst tar temperaturen på mjuka framgångsfaktorer så som engagemang, arbetsbelastning och måltydlighet på veckobasis, säger Stefan Cedergren.

Prindit är en avknoppning från forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås och tjänsten är utvecklad tillsammans med några av de största teknikbolagen i Sverige. Företaget grundades i oktober 2015 och har användare i 10 länder. Prindit har två applikationer, en för att lyckas med projekt och en för att skapa förutsättningar för innovation och förändringsledning.

För frågor, kontakta Stefan Cedergren, eller läs mer på Prindits hemsida.