SICS får forskningsmedel: Satsning på Internetforskning för korta svarstider

28 June, 2013 - 17:30

Vad menar man egentligen med snabba bredband? Hittills har fokus legat mycket på kapaciteten, dvs bit/s, men i takt med att allt fler tjänster blir interaktiva ökar också kraven på korta svarstider.

I höst startar ett femårigt forskningsprojekt, lett av SICS Swedish ICT, som ska anta utmaningen med höga krav på låg fördröjning i näten. En ny forskningsmiljö med detta fokus byggs upp tillsammans med Mälardalens högskola och Karlstads universitet, och med finansiering från KK-stiftelsen.

Kortare svarstider är helt centralt för de flesta av de nya tjänster som håller på att översvämma marknaden. Det handlar om interaktiv mediadistribution, Internet of Things, realtidskommunikation för industriautomation etc. En drivande faktor är mediatrafik eftersom en del av den trafiken är mycket fördröjningskänslig.

-  Svarstid är allt, säger Javier Ubillos, produktägare för operationell övervakning på Spotify. Korta svarstider är helt avgörande för vår tjänst, det påverkar kundens inställning till tjänsten väldigt starkt.

Spotify och SICS samarbetar redan idag kring effektivare mediadistribution. SICS har länge forskat kring sk informationscentriska nätverk. Man har t ex utvecklat en metod för cachning av populärt innehåll ute i näten för att få ner hämttiderna.

Mälardalens högskola har ett utvecklat samarbete med bl a ABB och Bombardier för trådlös kommunikation i samband med industriautomation. I takt med att ledningssystemen blir globala måste nu även realtidskommunikationen flyttas till vanligt Internet.

-  Nya standarder krävs för att i framtiden kunna distribuera tidskritiska applikationer över större geografiska områden på ett effektivt sätt, säger Johan Åkerberg, Global Research Area Cordinator på ABB Corporate Research.

En tredje viktig faktor för kortare svarstider är stockningskontroll, dvs ett jämnt flöde. Det handlar om trafikstyrning för att undvika trafikstockning, liknande det som händer i biltrafiken. Här bidrar Karlstad universitet med en grupp som forskar på trafikstyrning bl a tillsammans med BT och Alacatel-Lucent.

-  Jag är väldigt nöjd med sammansättningen i det här konsortiet, säger Bengt Ahlgren på SICS som leder satsningen. Vi kompletterar varandra perfekt för att anta utmaningen att utveckla ny teknik som ger kortare svarstider. Hittills har kravet på hög kapacitet snarare lett till ett trögare nät om man ser till enskilda svarstider. Nu har vi både resurserna och viljan att göra något åt det.

KK-stiftelsen satsar 27 Mkr på projektet, som går under namnet READY.