SICS ICE Data Center i Luleå byggs ut

19 September, 2016 - 13:29

Nu bygger SICS North Swedish ICT ut nästa fas av SICS ICE datacenter i Luleå. SICS har valt Data Center Technology Sverige AB som leverantör vid utbyggnaden.

 

Fas 1.1 är avslutad och anläggningen är i drift sedan januari 2016. Fas 1.2 ska vara klar redan i februari 2017. Data Center Technology Sverige AB är medlem i the Node Pole Alliance och har med partners utvecklat ett innovativt koncept som innebär snabb projektering och kort byggtid för att leverera ett state-of –the-art datacenter.

Data Center Technology Sverige AB leverar ett nytt komplett rum-i-rum lösning med maximal flexibilitet. Parter i detta projekt är bl.a. SEE Cooling för grön kyla, Eurotech med modulär UPS, Siemon datarack & kabel, Schleifenbauer PDU samt Eitech.

– Första fasen innebar att vi kom igång med att erbjuda experimenttjänster. Nästa fas gör det möjligt att utöka tjänsterna och erbjuda ännu högre flexibilitet, säger Tor Björn Minde, CEO på SICS North Swedish ICT AB och adjungerad professor på Luleå Tekniska Universitet .

Peder Treschow på Data Center Technology Sverige AB säger att uppdraget visar företagets styrka med innovativa lösningar för hög flexibilitet och mätbarhet i datacentret.

– Detta är steg två för att vara ledande inom big data och datacenterforskning i Europa, säger Tor Björn Minde.

Miljön i The Node Pole-regionen medför fördelar med billig, effektiv och miljövänlig energi men även goda förutsättningar att leverera ledande lösningar genom samarbete med lokala specialiserade aktörer.  Detta visar styrkan i att lokalisera datatjänster till norra Sverige, säger Peder Treschow.

SEE Cooling är ett svenskt företag som under många år utvecklat kyllösningar med mycket låga PUE värden och som lätt kan anpassas till datacenter med såväl låg som hög densitet. I detta samarbete leverera företaget en kyllösning som också kan användas för underblåsande kylning.

SICS ICE är en test- och demoanläggning med målet att öka och förstärka kompetensen och innovationskraften i Sverige på big data och molnområdet.