Silas Olsson chair of HoSIT workshop on EU and eHealth

21 September, 2015 - 13:03

On the second day of the HoSIT conference October 7-8, Silas Olsson, Manager of International Cooperation for eHealth at SICS Swedish ICT, will chair a workshop on innovations and policies in the EU for ICT, health and demographic aging.

The workshop, which will be held in Swedish, will discuss the following topics:

• Vad är EU:s politik och prioriteringar angående det demografiska åldrandet och ICT ur ett innovationsperspektiv?
• Vilka EU-initiativ, program etc. finns för att stödja ICT (eHälsa) baserade lösningar för att möta det demografiska åldrandet?
• Internationell utblick och vad händer i europeiska regioner för att med ICT baserade innovationer möta utmaningarna med det
demografiska åldrandet?
• Stora EU-anslag finns i program och initiativ för utveckling och innovationer – hur kan du gå tillväga för att få stöd i dina projekt?

Read the full program of the 16th edition of HoSIT.

Where: 7A Konferens, Odenplan, Stockholm
When: October 7-8 oktober, 2015.