Silas Olsson talar om EU-satsningar på Vitalis

7 April, 2017 - 13:52

Silas Olsson, RISE SICS, ger en presentation på Vitalis-konferensen i Göteborg den 25 april under rubriken eHälsa i EU – policy, initiativ och program med fokus på vård och omsorg för äldre.

EU har sedan 2011 en större satsning inom området eHälsa med fokus på vård och omsorg för äldre. Denna satsning "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" kompletteras med utlysningar i EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Programmet omfattar 74 EU "Reference Sites" och erfarenheter från några av dessa i Danmark, Finland och Sverige kommer att presenteras av:

  • Dolores Öhman, Regionråd, Region Skåne
  • Salla Hirvonen, Specialist, OuluHealth, Finland
  • Charlotte Patterson, Innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation, Danmark.

Vitalis-konferensen spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till exempel på införanden och verktyg för dig som utvecklar och jobbar med eHälsofrågor.