Skorsten på serverhallen gör datalagringen mer miljövänlig

2 February, 2018 - 11:36

 

 

Energikrävande serveranläggningar för molntjänster och datalagring står för en allt större andel av de globala utsläppen. Men forskning vid RISE SICS North i Luleå visar att det går att göra serverhallen mer miljövänlig:
– Genom att sätta skorsten på anläggningen hoppas vi kunna halvera energianvändningen från kylfläktar, säger Tor Björn Minde, VD för RISE SICS North.

Fläktsystemen som ska kyla ner serveranläggningar drar stora mängder ström. Genom att placera servrarna rätt och kan värmen som alstras ledas bort genom en vanlig skorsten. Samtidigt strömmar kall luft genom serverracken och kyler servrarna.
– Skorstenen ser ju till att det blir det här självdraget, säger Tor Björn Minde. På det viset kan vi minska energianvändningen i fläktsystemen. Våra simuleringar har visat så pass bra resultat att vi tror att vi här uppe i Luleå skulle kunna halvera energiåtgången.

Behöver ”förtändas”

Lösningen med skorstenar är inte helt enkel att genomföra. För att få igång självdraget behöver skorstenen värmas upp enligt samma princip som att förtända en vedspis. Draget blir större ju större skillnaden i temperatur är mellan serverracken och miljön utanför, och det tar en stund för värmen att byggas upp i systemet efter att servrarna slagits på:
– Ökat flöde kommer att ökad värme, men den värmen ökar först när processorerna blivit varma, säger Tor Björn Minde. Så man måste även reglera temperaturen med fläktar.

När självdraget väl etablerats kan man börja reglera ner fläktarna – både de som sitter på själva systemet och kyler processorerna och de som sköter ventilationen av hela anläggningen – och därmed minska energiåtgången.

Värmeåtervinning är nästa steg

En nackdel med tekniken i sin nuvarande form är att den varma luften leds direkt ut och därmed inte går att ta tillvara lika lätt. Av den anledningen är nästa steg i projektet att ta tillvara på spillvärmen samtidigt som skorstenar används.
– Vi behöver både energieffektivare lösningar, vi behöver köra på grön energi och sedan behöver vi återvinna värmen, säger Tor Björn Minde.

Projektet som finansieras av Energimyndigheten med 3,2 Mkr startade i slutet av 2016 och planeras pågå under 2 år.