Statligt stöd till SME för användande av ny teknologi

19 March, 2004 - 15:00

Statligt stöd till SME för användande av ny teknologi

2004-03-19  Svenska FUSENationellt stöd för introduktion av nya teknologier hos små och medelstora företag.

Sista dag för ansökan: 28 maj 2004.

Vinnova finansierar projektet Svenska FUSE.

Projektet har som syfte att stimulera användandet av ny teknologi inom integrerad elektronik och mjukvara hos förstagångsanvändare genom ett finansiellt stöd av upp till 50% av utvecklingskostnaden.  Stödet skall hjälpa företagen att komma över de barriärer som finns i och med övergången till ny teknologi.

De teknologier som inkluderats i projektet är olika typer av kundanpassade integrerade kretsar (ASIC), Multichipmoduler (MCM), Mikrosystem (MEMS), elektriskt programmerbara kretsar (FPGA), Digitala signalprocessorer (DSP), System on Chip (SoC) och mikrocontrollers.

Det företag som har en idé om en ny produkt eller uppgradering av en befintlig, och önskar realisera detta med ny teknologi enl ovan, kan ansöka om stöd. Kriterierna är bland annat 

  • att företaget är ett SME *
  • att det skall vara första gången som företaget använder den valda teknologin
  • att företagets kompetens därmed lyfts.

Kompetenshöjning erbjuds bl.a. genom projekten teknIQ och SoC-SME. Utvecklingen måste också kunna motiveras affärsmässigt.

Det finns utrymme att finansiera 2-3 projekt med start i mitten av 2004. Den sökande kan då preliminärt erhålla 50% finansiering av projektkostnaden, dock max 500 tkr. Sista dag för ansökan är den 28 maj 2004.

Läs mera om Acreo Business Services.

Kontakta SGA eller Acreo nedan för att få ytterligare information:

ASICÖvriga teknologierMikael Montelius Svenska Grindmatriser AB Brigadgatan 16 Box 1198 581 11 Linköping E-mail: mikael [at] sga.seTel: 013-36 46 63 Fax: 013-36 46 61Håkan Sehlin Acreo AB Bredgatan 34 602 21 Norrköping E-mail: hakan.sehlin [at] acreo.seTel: 011-36 36 78Fax: 011-36 36 01

 

* Small and medium size enterprise = max 250 anställda och max omsättning 400 MSEK.