Stina Nylander medverkar i bok om statligt stöd till idrott.

18 May, 2015 - 10:30

Recept för rörelse - tio berättelser med hög puls.

Den 13 maj släppte centrum för idrottsforskning 2014 års uppföljning av det statliga stödet till idrotten. En del i materialet är skriften "Recept för rörelse - tio berättelser med hög puls". Stina Nylander, SICS, uttalar sig i kapitlet: Den uppkopplade motionären.

"Teknikutvecklingen gör det möjligt att se allt djupare in i oss själva. Via pyttesmå sensorer i våra träningsprodukter kommer framtidens motionär att kunna mäta de flesta av kroppens funktioner. Men vad är det vi kommer att se, förstår vi vad det betyder och ökar det vår lust att röra oss mer?
......

– All typ av mätning är tveeggad. Om den visar att du blir bättre är det roligt och motiverande. Men om du inte blir bättre så syns det också väldigt tydligt, säger Stina Nylander som forskar i användning av mobil teknik på det halvstatliga forskningsinstitutet Swedish Institute of Computer Science (SICS).
...

– Det intressanta var att det handlar mindre om att förbättra sin prestation än vad man skulle kunna tro. Det här är ändå personer där vissa lägger ner väldigt mycket tid på sin träning. De pratade istället otroligt mycket om att uppnå en viss känsla, säger Stina Nylander."

Ladda ner hela skriften. Intervjun av Stina återfinns på sid 49-52.