Stockholm Living Lab ska driva på utvecklingen av nya digitala tjänster

13 February, 2008 - 11:00

Kista Science City 2008-02-13

Startskottet har gått för Stockholm
Living Lab, en mötesplats och testbädd för nya digitala tjänster för mobila
eller fasta bredbandsnät. Ett av målen är att utveckla nya metoder för att bjuda
in användarna i utvecklingsarbetet. Dessutom fungerar Stockholm Living Lab som
en arena för nya digitala tjänster dit redan cirka 250 tjänsteföretag är
anslutna. Bakom Stockholm Living Lab finns bland andra Ericsson, Telia Sonera,
KTH och Stockholms stad.

Stockholm Living Lab ska ta fram nya metoder för användarmedverkan i
utvecklingen av nya digitala tjänster. Målet är att såväl små som stora
företag, ska få tillgång till olika grupper av användare, för att testa allt
från nya idéer till nästan färdiga koncept. Stockholm Living Lab leds av Kista
Science City AB.

– Forskningcentren, Centre for Sustainable Communication på KTH, Mobile
Life Centre på Stockholms Universitet, och de tillämpade instituten Interactive
Institute, SICS och Acreo har en viktigt roll som metodutvecklare och
inspirationskälla för företag och offentlig verksamhet, säger Staffan
Truvé, VD för SICS och Interactive Institute.

Initiativtagarna är Kista Science City
AB, KTH, Interactive Institute, SICS, Acreo, Telia Sonera, Ericsson, Stockholms
stad och Stockholms läns landsting.

Läs mer här