Stora forskningsanslag till stora framtidsfrågor

21 June, 2012 - 18:28

SICS fick idag stora forskningsanslag till fem viktiga framtidsområden när VINNOVA kungjorde vilka projekt man väljer att satsa på i utlysningen ”Utmaningsdriven Innovation”.

SICS får substantiell finansiering till forskning för automatiseringar i processindustrin, vård i hemmet på distans, energieffektiv mediadistribution, framtida vattenhantering och intelligent energianvändning i hemmet. Sammanlagt satsar VINNOVA 50 miljoner på dessa framtidsprojekt.

1.    För att vara konkurrenskraftig på världsmarknaden behöver svensk industri finna metoder som snabbt, precist och kostnadseffektivt möter kundernas krav på framtidens informationsbaserade automationssystem. Idag finns möjligheten att utveckla lösningar som skapar stora kundvärden ur stora strömmande datamängder, t.ex. processinformation. Projektet STREAM har som mål att skapa en verktygslåda baserat på dessa möjligheter för den svenska automationsindustrin. Projektet, som ingår i SICS Västerås satsning på industriell effektivitet, drivs i samarbete med bl a Mälardalens högskola, ABB, Bombardier och Blue Institute.

2.    Vård i hemmet på distans kommer i framtiden bli allt vanligare. Lösningarna måste bygga på samverkan mellan flera aktörer och vara möjliga att skala upp för att kunna användas på många patienter och många sjukdomar. I projektet Vård av KOL-patienter med kronisk respiratorisk insufficiens i hemmet samlar vi alla nödvändiga parter för att kunna integrera och utprova en helhetslösning som fungerar i praktiken. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Karolinska universitetssjukhusets lungklinik är bl a med som partners.

3.    Att skapa en energieffektiv mediedistribution för ett framtida Internetsamhälle, och samtidigt behålla maximal prestanda och kvalitet, är en stor utmaning. I projektet Ekosystem för framtidens mediadistribution kommer vi att utveckla lösningar för att möta den. Projektet drivs ihop med bland annat Acreo, Lunds universitet och flera stora företag inom telekom och Internettjänster.

4.    Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt för innovativa sensorlösningar och tjänster för effektiv och säker vattenhantering. Att säkerställa vattenkvalitet är en stor och global utmaning som kräver en bred ansats. I projektet samlas därför såväl avancerad teknisk kompetens som kunskap om olika dricksvatten och industriella förhållanden. Projektet kommer att drivas som ett stort konsortium med bland annat ACREO, som leder projektet, SICS och totalt närmare 30 partners.

5.    Intelligent energianvändning är ett projekt där SICS i samarbete med bl a SUST, som leder projektet, ska utveckla och demonstrera framtidens IP-baserade kommunikationslösningar för bostäder och fastigheter med fokus på energi- och larmtjänster. Det smarta hemmets möjligheter och utmaningar ska utforskas tillsammans med teknikleverantörer på områdena värmepumpar och larm, och deras produkter ska utvecklas för en internationell marknad med öppna standarder för kommunikation och informationsutbyte.

Sverige ledande

Forskningsprogrammet ”Utmaningsdriven Innovation” adresserar fyra huvudområden, där Sverige har goda förutsättningar att inta en ledande position när det gäller innovativa lösningar, menar VINNOVA. Dessa är Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård, Konkurrenskraftig produktion samt Informationssamhället 3.0.SICS ingår i koncernen Swedish ICT som deltar i 9 av 30 beviljade projekt och är huvudman för 5 av projekten.