Supertekniker för framtidens underhåll

14 October, 2014 - 14:01

Med hjälp av automatiserade och interaktiva system ska morgondagens servicetekniker effektivisera framtidens underhållsarbete. Visionen är en superhjälte som med förstärkta sinnen agerar i rätt tid, på rätt sätt och rätt plats – en Super Service Technician som utan stress och med moderna hjälpmedel utför sina uppdrag effektivt. Möt teknikhjälten på PiiA Summit den 21-22 oktober i Västerås!

Projektidén till Super Service Technician kommer från Mälarenergi i Västerås och projektet ska kartlägga och identifiera innovativa sätt för ett kostnads- och resurseffektivt underhåll med minimal tidsåtgång. Många processindustrier har utrustningar från olika tidsepoker där komplexiteten ökar för varje uppgradering, vilket ofta medför att servicearbetet blir mer tidskrävande och ineffektivt.

– Mälarenergi får en unik möjlighet att med professionell hjälp göra en djupstudie i att effektivisera tiden i underhållsarbetet, berättar Peter Ottosson, underhållsingenjör på Mälarenergi. Genom att använda metoder och känd teknik i ny miljö integrerat med underhållssystem och styrsystem ökar vi tidseffektivitet i det vardagliga jobbet, där den vunna tiden kan användas till förebyggande underhåll för ökad tillgänglighet.

Super Service Technician tar avstamp i fjärrvärmebranschen men undersöker även ett bredare lärande över branschgränser. Generellt går mycket tid åt för serviceteknikerna att leta efter rätt plats samt att hitta rätt utrustning och material – all denna information finns lagrad i olika system, men det gäller att tillgängliggöra den.

– Projektet har sin utgångspunkt i serviceteknikernas perspektiv med målsättningen att de i ett lugnare tempo ska kunna genomföra underhållsuppdragen än mer effektivt, säger Zohreh Ranjbar, projektledare för Super Service Technician vid SICS Västerås. Vi kommer att beskriva projektet i samband med konferensen PiiA Summit med poster och presentation, där även flera andra spännande projekt visas.

Super Service Technician pågår från och med september 2014 fram till och med mars 2015. Medverkande aktörer är Mälarenergi, Sigholm Konsult, ABB och Dynamate Industrial Services samt SICS Swedish ICT Västerås som forskningspartner.

PiiA Summit arrangeras av det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation), Automation Region och SICS Västerås. Arrangemanget skapar en mötesplats för företag och forskningsparter kring förnyelsen inom PiiA-området. Under konferensen kommer flera aktuella PiiA-projekt att presenteras.

PiiA representerar en nationell kraftsamling inom Processindustriell IT och Automation och omfattar en budget från VINNOVA, Energimyndigheten, Formas och industrin för perioden 2014-2016 på cirka en kvarts miljard kronor. För mer information om PiiA och anmälan till konferensen se www.sip-piia.se.

Klicka här för en utskriftsvänlig pdf. 

Kontaktpersoner:
Zohreh Ranjbar, projektledare Super Service Technician
070-627 85 98, zohreh.ranjbar [at] sics.se

Helena Jerregård, vd SICS Swedish ICT Västerås AB
070-517 34 80, helena.jerregard [at] sics.se