Svensk industri går samman om en nationell strategi för IKT-satsningar

20 May, 2013 - 16:32

För första gången har en gemensam övergripande agenda tagits fram för att öka Sveriges konkurrenskraft genom kraftfulla riktade satsningar på IKT-området.

Sveriges ledande industriföretag, universitet och IT-forskningsinstitut har enats om en gemensam nationell agenda för att främja svensk innovationsutveckling genom IKT-stöd. Huvuddelen av nya innovationer i samhället drivs av ny informations- och kommunikationsteknik. Det handlar om IKT som gör det möjligt för industrin att snabbare få ut nya lösningar på marknaden.

Man har enats om tre nyckelområden:
• System av system
• Kommunikationssystem
• Mjukvaruutveckling

System av system innebär det som brukar kallas Internet of Things, dvs en nätuppkopplad värld där allt kan kommunicera. Det innefattar inbyggda system, analys och hantering av stora datamängder och tjänster i molnet. En satsning på detta område har avgörande betydelse för att den nya generation av små innovativa bolag, som är Sveriges framtid, ska få luft under vingarna.

Kommunikationssystem är själva datanäten för både fast och mobil kommunikation. Det inkluderar mediadistribution, styrning och hantering av datatrafik, energieffektiva nätverk etc, klassiska spetsområden för svensk telekomindustri.

Mjukvaruutveckling, slutligen, är det område som gör det möjligt att knyta samman teknologier, produkter och tjänster på nya, innovativa sätt för att behålla det svenska initiativet på IKT-området och skapa nya konkurrenskraftiga företag. Det handlar också om att effektivisera framtagningen av pålitlig mjukvara för industrin. Alla produkter idag är beroende av mjukvara. Kan utvecklingsprocesserna förbättras finns stora vinster att hämta.

Kombinationen av spetskompetens på IKT-området och nära samarbete mellan forskning och industri och även mellan branscherna är nödvändig för att Sverige ska förbli en stark aktör i internationell konkurrens.

Samarbetet kring agendan har letts av Swedish ICT och i kommitteén ingår centrala aktörer som Ericsson, Volvo, ABB, Saab, Teknikföretagen, IVA och KTH. Agendan ligger till grund för en ansökan om forskningsmedel som inlämnats till VINNOVA.

– Vi hoppas mycket på detta initiativ, säger Ulf Wahlberg, chef för Industry and Research Relations på Ericsson. Sverige behöver samla krafterna för att ha en chans i internationell konkurrens och eftersom vi är duktiga på både IT och samarbete i Sverige är det här rätt väg att gå.

– En stor del av ABB:s produkter inkluderar inbyggda system, mjukvara, hårdvara och kommunikation i kombination. Effektivare systemutveckling och bättre integrerade system har mycket stor betydelse för ABBs framtid både i Sverige och i världen, säger Stefan Svensson, global forskningschef för kommunikation och inbyggda system, ABB.

– Innovation i små teknikintensiva bolag är en viktig del av Sveriges framtid, säger Jonas Wallberg, Teknikföretagen. När Internet of Things slår igenom på allvar ska svenska bolag höra till dem som ligger främst till.

Se hela agendan
”Innovation enabled by Information and Communication Technologies”

Kontakta gärna projektledare Eilert Johansson
Tel: 070 2418668
Email: eilert.johansson [at] swedishict.se

 

Om SICS Swedish ICT:s engagemang i agendan

System av system
En stor del av forskningen på SICS handlar om Internet of Things. Big Data Analytics t ex, dvs analys och hantering av de enorma datamängder som blir följden av en uppkopplad värld, är ett snabbväxande forskningsområde på SICS. SICS har också en forskningsgrupp för trådlösa sensornätverk som är ledande i internationell konkurens.

Kommunikationssystem
SICS har en stor forskningsgrupp på nätsidan och ett mångårigt samarbete med Ericsson för att öka kapaciteten i näten. I agendan betonas energieffektiva nätverk där SICS har kompetensen på mjukvarusidan medan systerinstitutet Acreo Swedish ICT står för hårdvaran i näten.

Mjukvaruutveckling
All produktutveckling i Sverige bygger på eller är beroende av mjukvara. SICS satsar stort på forskning för att ta fram nya metoder för snabbare och effektivare mjukvaruutveckling, en viktigt komponent för innovationer i industrin.