Svensk verkstad: Vad alla borde veta om industriell IT-säkerhet

13 February, 2017 - 13:22

– Industriell IT-säkerhet är en nödvändig investering för framtiden, säger Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och vetenskaplig ledare vid SICS i Västerås. Här tillsammans med en doktorandgrupp på Mälardalens högskola.

– För mig handlar industriell IT-säkerhet både om ”safety”, att systemet i sig inte orsakar skada, och det som kallas ”security”, att obehöriga inte kan komma åt systemet och orsaka skada, säger Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och vetenskaplig ledare vid SICS i Västerås.

Exempel på skada är olyckor, produktionsbortfall eller konkurrensnackdelar. För automation är IT-säkerhet en i högsta grad kritisk fråga, menar han. Moderna automationslösningar är exempel på industriella IT-system och att bristande säkerhet i sådana system kan orsaka stora problem. 

Läs hela artikeln här.