Svenska utbildningsdata - Datadriven innovation för världsledande utbildning

4 July, 2017 - 08:24

Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till stora mängder data, precis som all annan digitalisering. Att använda den data som nu samlas in blir allt viktigare. Vi kan skapa effektiva metoder och verktyg för att använda data, dela erfarenheter och möjliggöra nya innovationer. Nyttan av data uppstår först när den används.

Utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning för allt ifrån individens lärande till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. Data kan ge empiriskt stöd för pedagogiska insatser, fånga hur miljön påverkar lärandet och användas i nya verktyg till studenter, lärare och utbildningssamordnare.

Projektet Svenska utbildningsdata är ett 2-årigt Vinnova-finansierat projekt med syfte att förändra hur utbildningsdata lagras, samlas in och analyseras för att möjliggöra innovation. Projektet leds av KTH tillsammans med RISE SICS AB och Utbildningsföretagen samt medverkande parterna Mälardalens högskola, Academic Work Academy, Sanoma Utbildning, Konkret utveckling och Lernia.

Inom utbildningssektorn finns idag stor potential för innovation, men alla aktörer hanterar sina data på olika sätt och det är svårt att få en samlad bild av var möjligheterna till förbättringar finns. Information gällande elever och andra studerande, studieresultat, avvikelser med mera är inlåst hos respektive aktör. Genom att data blir tillgängliga skapas nya möjligheter, till exempel att tidigt hitta tecken på studieproblem hos ungdomar, såsom ofullständiga betyg, för att förebygga gymnasieavhopp. Detta möjliggör mer evidensbaserad pedagogik, dvs att de metoder som lärare använder ska grunda sig på bästa tillförlitliga kunskap.. (och att) systematiskt dra slutsatser från forskningen och lyfta fram de bästa metoderna. (Skolverket 2013)

Gunnar Karlsson, KTH och RISE SICS säger: ”Med projektet Svenska utbildningsdata möjliggör vi innovation inom utbildningsområdet. Vi kommer kunna tillhandahålla data utan en gemensam databas och kommer även att sprida fallstudier baserade på globala exempel. Vi förmedlar den data som idag endast finns hos respektive aktör.”

Projektet tillhandahåller tekniska lösningar för datahantering och -analys och samlar alla aktörer inom utbildningssektorn kring ett gemensamt problem, nämligen att utnyttja utbildningsdata.

Målet är att kunna erbjuda en bättre utbildning, även i det livslånga lärandet, för att hjälpa både enskilda studenter samt utbildningsorganisationer.

Projektet är en del av Vinnovas satsning på datadrivna labb för att öka möjligheterna att använda data för innovationer. Fyra projekt får dela på åtta miljoner kronor över två år och ska etablera nya datadrivna labb som ökar den nationella kapaciteten att använda data i innovationer.

RISE SICS i Almedalen

Under Almedalsveckan är RISE SICS väl representerade i diskussioner kring AI, e-hälsa och samhällsfrågor. Bland annat kan ni träffa Helena Jerregård i en debatt kring artificiell intelligens i samhällstjänst – så behåller Sverige sin ställning inom skola och omsorg.
Läs mer om vad vi gör i Almedalen här