SVT: Energiministern besöker SICS North

8 February, 2016 - 22:32

Lägre elskatt kan ge 2 000 nya jobb

Se inslaget på SVT.

"Om elskatten på serverhallar sänks så anser Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) att upp till 2 000 nya jobb kan skapas i Norrbotten.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) besökte i dag Luleå och det handlade bland annat om det nya forskningscentret för serverhallar, SICS North.

Och bland de frågor som diskuterades var energieffektiviseringar och den svenska elskatten.

I dag betalar serverhallar 19 öre per kilowattimme medan basindustrin bara betalar 0,5 öre per kilowattimme.

Eftersom en serverhall rent formellt inte är en tillverkande industri, utan ett tjänsteföretag, så är priset alltså 38 gånger högre.

– Men vi har ett förslag framme som ska ge serverhallar samma möjligheter som basindustrin och om allt går som vi vill kommer det att beslutas den i januari 2017, säger Ibrahim Baylan."

– Det är en ny basindustri som växer fram nu och nu ligger vi längst fram i världen. Det finns två liknande i USA och så finns det ett halvt i Leads men sen är det i Sverige och Luleå som vi har ett forskningsinstitut kopplat till just ett datacenter, säger kommunalrådet Niklas Nordström bl a i inslaget.