Tågtidtabeller som anpassar sig till verkligheten

24 June, 2015 - 17:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tidtabell som dagligen optimeras är en av nyckelkomponenterna i Trafikverkets nya satsning på framtidens järnvägsutnyttjande. Resultatet av många års intensiv forskning på optimerad trafikplanering på SICS Swedish ICT leder nu till flexiblare tidtabelläggning på Trafikverket. Tyska HaCon Ingenieurgesellschaft har upphandlats att utveckla det planeringsverktyg som ska tas i bruk 2016.

SICS Swedish ICT har i ett nära och långvarigt samarbete med Trafikverket utvecklat en princip för successiv kapacitetsplanering som optimerar nyttan för hela järnvägsnätet. Den grundläggande idén är att skilja på vad man lovar och hur man levererar, något som öppnar upp för daglig optimering av tidtabellen.

– Det viktiga för kunden är avgång och ankomst där denne stiger på eller av, inte vad tåget gör däremellan, säger Martin Aronsson, som lett projektet. Ibland kan det till exempel gagna helheten om man har olika mötesmönster för tågen olika dagar i tidtabellen.

Poängen med successiv planering är just flexibiliteten. Om man behöver planera för nya tåg eller banarbeten kan man idag inte anpassa de redan fastställda tågen för att få en tidtabell som är bra för helheten; men det kommer man kunna med det nya verktyget. Verktyget hjälper planerarna att fördela om resurserna efter den nya situationen, samtidigt som alla viktiga tider hålls fast. 

En annan fördel med successiv planering är att tidigare dold kapacitet blir tillgänglig för underhåll och trafik.

Åtgärden ingår i en större förändring på Trafikverket med bl a en webbaserad kapacitetsportal där tågbolagen, t ex SJ eller Västtrafik, själva kan lägga in sina önskemål och söka efter ledig kapacitet. Satsningen syftar således också till att ökad delaktighet, kundinteraktion och självservice för tågbolag och entreprenörer.

– Vi är väldigt nöjda med att via succesiv planering kunna frigöra tidigare dold kapacitet och samtidigt  skapa en ingång för all kapacitetsplanering och tilldelning på kundens villkor. När Kapacitetsportalen är fullt utvecklad kommer det att bli lika enkelt att beställa spårtid som att handla på nätet. Ytterst så blir effekten en tålig och optimerad tågplan, säger Christian Tham, projektledare på Trafikverket.

Se även Trafikverkets pressrelease om kapacitetsplaneringverktyget.

 

Kontakta gärna:

Martin Aronsson                                         
E-mail: martin.aronsson [at] sics.se               

Sara Gestrelius
E-mail: sara.gestrelius [at] sics.se