TV4 News: Världsledande forskning inom tryckt elektronik belönas

22 October, 2012 - 12:42

Världsledande forskning inom tryckt elektronik belönas

Tryckt elektronik kan exempelvis hjälpa oss att avgöra om en biljett är äkta eller inte.

Printed Electronics Arena är ett samarbete mellan Acreo och Linköpings universitet med syfte att kommersialisera forskningen inom tryckt elektronik. Printed Electronics Arena har nu fått stöd av Norrköpings kommun för att fortsätta sitt arbete.