Ulrik Franke i expertpanel om nya utmaningar och metoder för källkritik online

7 September, 2015 - 14:54

Internetdagarna: Ulrik Franke deltar som expert på cybersäkerhet och säkerhetspolitik i informationssamhället under rubriken "Opinioner och offentligheter online" den 24 november.

"Sant och relevant online: nya utmaningar och metoder för källkritik: Ryska trollfabriker och källgranskningssajter figurerar numera sida vid sida i medierna. Vilka nya utmaningar (och möjligheter) för källkritik erbjuder dagens digitala medielandskap?"

Läs mer på Internetdagarna.