UochD: Energieffektivare och smartare produktion

9 February, 2017 - 08:23

STREAM är ett forskningsprojekt som fokuserar på hur stora datamängder insamlade under produktionen ska kunna användas.

Industrin går nu in i en ny fas med maskiner uppkopplade till stora system och stora mängder data som genereras under produktionen. STREAM-projektet är ett forskningssamarbete finansierat av VINNOVA:s UDI-program. UDI står för Utmaningsdriven innovation.

Tillsammans med industrin har man, under ledning av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås, under de senaste sex åren forskat på hur man bäst kan nyttja de stora datamängderna och hitta nya lösningar för att stärka svensk konkurrenskraft. Projektet har skapat nya och konkurrenskraftiga automationslösningar baserade på analys och användning av stora mängder data som genereras från sensorer och mätningar.

Läs hela artikeln här.