UochD: Pilotprojekt tar 5G under jord

28 October, 2015 - 14:15

Ett pilotprojekt ska bidra till en förbättrad säkerhet och produktivitet i utsatta miljöer genom att använda 5G, femte generationens mobilnätsteknik som nu utvecklas.

Projektet går under namnet PIMM, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining. Det är en pilot som ska utvärdera hur digitalisering kan bidra till att förbättra säkerhet och produktivitet i gruvindustrin genom att använda nästa generations mobilnätsteknik, 5G, för att koppla upp och fjärrstyra maskiner och fordon som används i gruvorna. Projektet finansieras av Vinnova och deltagarna.

Läs hela artikeln här.