UochD.se: Förstudie om Framtidens Underhållstekniker

5 October, 2015 - 09:10

FUN är en förstudie som fokuserar på hur framtidens service- och underhållsarbete kan organiseras och utföras. Det finns en stor potential i att effektivisera underhåll inom processindustrin. 

Tillståndsbaserad och proaktiv hantering av underhåll ökar och därför kommer man inom FUN-projektet, som SICS Swedish ICT står bakom, att studera attityden bland teknikerna till nya typer av system och också förstå vilken typ av kompetens som kommer behövas framöver.

Läs hela artikeln på UochD.se En webbplats för alla som arbetar med underhåll.