Uppslag i Ny Teknik: Tågen lämnar ritbordet.

12 March, 2014 - 10:52

Ett uppslag i Ny Teknik (papperstidningen) om KAJT-projektet som ska modernisera tågtrafiken.

"När försenade tåg planeras om har trafikledarna ingen dator till hiälp. Ett stort forskningssamarbete ska lyfta svensk trafikledning från en era med papper och penna till en tid där Sverige tar plats bland de främsta i världen.

...

Effektiva tabeller ska spara miljoner

En orsak till att tåg blir försenade är att tidtabellen från början är dåligt gjord. Planeringen sker manuellt och tar inte hänsyn till tågbolagens behov. Ny svensk forskning ska minska förseningarna och spara miljoner.

På Linköpings universitet och Sics, Swedish Institute of Computer Science, tar man fram olika verktyg för att göra bättre tidtabeller.

- l dag är det komplext att planera in olika varianter av samma tåg. Om ett tåg måste anpassa sig till ett annat tåg en dag i veckan kommer den marginalen att läggas in varje dag även om mötet inte sker andra dagar, säger Martin Aronsson på Sics."

KAJT, kapacitet i iärnvägstrafiken, startade 2O13. Projektet som har en budget på 15 miljoner koordineras av Martin Joborn, forskare på SICS och lektor på Linköpings Universitet. Förutom Trafikverket medverkar Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola, KTH, Uppsala universitet, VTI och SICS.