Vår nya gruvindustri: Tematidning

23 September, 2016 - 11:25

Tema/annonstidningen Vår nya gruvindustri skriver i flera olika artiklar om PIMM-projektet.

Det skrivs om nya möjligheter med den uppkopplade gruvan och hur nya samarbeten uppstår.

Läs hela tidningen här: http://europeanmediapartner.com/pdfs/varnyagruvindustri4/index.html