Verko: Världens första forskningsdatacenter för öppen mätdata

1 February, 2016 - 11:41

Världens första datacenter för forskning och innovation på öppen mätdata inom big data och molnmjukvara, IT-utrustning, automation, och kyl- och kraftutrustning öppnar i Luleå. Nu är det klart med IT-leverantör till anläggningen som går under namnet SICS ICE (infrastructure and cloud datacenter test environment), så driftsättningen kan starta. Anläggningen stärker den regionala satsningen Nodepole. 

Läs hela artikeln här.