VF Automation: "100 miljarder kan sparas i Sverige". Christer Norström och Markus Bohlin intervjuade om ny satsning.

17 March, 2011 - 15:33

"-Vi har bestämt oss för att se tillgänglighet och resursutnyttjande som ett av våra fokusområden, säger Christer Norström, VD för SICS....Om vi tillsammans kan bidra till att frigöra upp emot etthundra miljarder kronor har detta stor inverkan på hela samhället och dess konkurrensförmåga.

- Företagen måste bli bättre på att analysera och utnyttja hela den tillgängliga informationsmängden i sitt dagliga och långsiktiga beslutsfattande. Detta kräver att man samarbetar i tvärfunktionella team, där flera kompetensområden kompletterar varandra, säger Markus Bohlin..."

Läs artikeln i VF Automation.