”Vi vill leda utvecklingen mot förarlösa fordon”

29 January, 2015 - 10:09

Förarlösa bilar – eller mer korrekt ”autonoma fordon” – testas redan nu i verklig trafik och flera tillverkare har lanserat egna koncept. Det är en utveckling som kommer att förändra vårt samhälle, en utveckling som pågår inom många områden. I projektet Wroomm studeras möjligheten med fjärrstyrda arbetsfordon, men det finns även andra projektexempel. Målsättningen är bland annat lastare och dumprar som förarlöst och automatiskt interagerar med varandra.

Wroomm är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Ett annat projekt, Sarpa (Safe And Robust Platform for Automated vehicles), kartlägger hur datorsystem i automatiserade arbetsfordon kan åstadkommas.

Joakim Fröberg vid SICS Swedish ICT Västerås AB arbetar i båda projekten med forskning och utveckling, där det inom Wroomm främst gäller olika systemlösningar för att åstadkomma en fjärrstyrd hjullastare integrerad med automationssystemet i en gruva.

– Här finns en stor potential som gör Wroomm till ett mycket spännande projekt, säger Joakim. Vi ser exempelvis möjligheter där fjärrstyrda maskiner kan arbeta i svåra miljöer med rökgaser och annat men styras från marknivå.

Wroomm, som står för Wireless and Remote Operation Of Mobile Machines, finansieras av Vinnova och projektägare är Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet tar sig generellt an hur automatiserade arbetsplatser och områden ska fungera i framtiden med fokus på integration av uppkopplade och mobila enheter, bland annat med ökad produktivitet som målsättning. En av projektdeltagarna är Volvo Construction Equipment, som även är engagerade i Sarpa-projektet.

– Området är viktigt både för miljö och produktivitet, säger Peter Wallin på Volvo Construction Equipment. Det är några av anledningarna till att VCE satsar brett på forskning kring detta.

Inom Sarpa arbetar Joakim med hur ett datorsystem för automatiserade fordon kan fungera, där Volvo redan har en demonstrator på en autonom dumper. Tanken är att inte landa i dyra system som för förarlösa personbilar, men ändå uppfylla alla säkerhetskrav och vara certifierbart för personsäkerhet. Med i projektet är Mälardalens högskola (MDH) och även detta projekt finansieras av Vinnova.

Projekten som Joakim och Peter arbetar med har stora förutsättningar att resultera i kommersiellt gångbara lösningar inom en inte alltför avlägsen framtid. Utveckling inom området drivs av möjligheter kopplade både till säkerhet och produktiviteten.

– Det finns en stark affärsnytta och tekniken kan förändra hur arbetsmaskiner används samtidigt som vi håller oss inom relativt begränsade områden, säger Joakim. Vi vill leda utvecklingen och utvecklingen går mot förarlösa fordon.

Kontaktpersoner:

Joakim Fröberg (SICS Västerås), 070-594 67 09, joakim.froberg [at] sics.se
Peter Wallin (VCE), 016-541 63 16, peter.wallin.2 [at] volvo.com

Det går också bra att kontakta respektive projekt:

Projektledare för Wroomm är Ulf Bodin (LTU), 0920-49 30 36, ulf.bodin [at] ltu.se
Projektdeltagare: LTU, SICS Västerås, Boliden Mines, Oryx, ABB AB och Volvo Construction Equipment.

Projektledare för Mälardalens högskolas del av Sarpa är Jakob Axelsson (MDH), 072-734 29 52, jakob.axelsson [at] mdh.se
Projektdeltagare: MDH, SICS Västerås, Chalmers, CPAC, Volvo Group Trucks Technology och Volvo Construction Equipment.