Video: Distansvård i hemmet

28 August, 2014 - 16:35

I juni 2014 demonstrerades resultaten från ett tvåårigt projekt för distansvård av KOL-patienter, koordinerat av Swedish ICT under ledning av Per-Olof Sjöberg.

Se demon här.

De flesta människor som har lungsjukdomen KOL bor kvar hemma men behöver göra återkommande avstämningar med sin vårdgivare. SICS Swedish ICT har koordinerat ett tvåårigt forskningsprojekt med målet att ta fram en kommunikationslösning för vård på distans för dessa och andra kroniskt sjuka patienter. Patienten kan nå olika vårdresurser från hemmet och viktiga patientvärden kan mätas och kommuniceras för att kunna ge en snabb och relevant förståelse för patientens tillstånd.

I formen av ett rollspel visades ett antal situationer upp, där KOL-patienten på olika sätt kunde få hjälp och stöd av olika vårdgivare. Det handlade om samverkan mellan olika typer av sensorer, säkra kommunikationsnät, användning av pekplatta, tv-skärm, videokonferenssystem med mera, som gör det hela möjligt.

Parter i KOL-projektet

    Acreo Swedish ICT
    Alkit Communications
    CareTelCom
    Experlytics
    Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
    Inera
    Inteno
    Intel Sweden
    Interactiv Institute Swedish ICT
    Karolinska, Lung Allergi kliniken
    Karolinska, Utveckling & Innovation
    Linde Healthcare/AGA gas
    MedHelp
    nWise
    OP5
    PacketFront
    SICS Swedish ICT

Projektledare: pos [at] sics.se (Per-Olof Sjöberg)